Powiat

Powiat wrzesiński to region o szczególnym znaczeniu. Wynika ono z położenia w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego naszego kraju – Poznania. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku kulturalnego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe – to wszystko stanowi o coraz lepiej wykorzystywanych możliwościach rozwoju turystyki i agroturystyki. Przebiegająca przez powiat nowoczesna, licząca ponad 250 kilometrów autostrada A2 oraz skrzyżowanie dróg krajowych podnoszą atrakcyjność licznych terenów inwestycyjnych.

Powiat wrzesiński to ważne miejsce na mapie Wielkopolski – nie tylko administracyjne, ale gospodarcze i geograficzne. Jego zachodnie granice przebiegają w odległości zaledwie 35 kilometrów od Poznania. Pięć gmin powiatu: Kołaczkowo, Miłosław, Neklę, Pyzdry i Wrześnię zamieszkuje 74,5 tysiąca osób. Obszar o powierzchni 704 km2 rozciąga się w środkowozachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, wchodzącego w skład geograficznego pasa Wielkich Dolin. Dziedzictwo kulturowe splata się tu na każdym kroku z nowoczesnością.