Zamówienia publiczne

2016-12-15

Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdują się wszystkie aktualne zamówienia publiczne.

2016-12-05

Przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego na stronie EIB

Po wejściu na stronę należy odszukać pozycję "Powiat Wrzesiński"

2015-11-18

Dom Pomocy Społecznej ogłasza

przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS.

2015-06-22

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

2015-06-19

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2015-04-29

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest.

2015-03-27

Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia

o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 8

2015-03-27

Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia

o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 7, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C .ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.

2015-03-27

Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia

o wyborze, w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 6, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Scientia- Michał Bartz, Kinga Żurczak S.C.ul. Klonowa 9/32 61-468 Poznań.

2015-03-27

Zarząd Powiatu we Wrześni zawiadamia

o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 4