Programy i dotacje unijne

2017-05-10

Ogłoszenie

Starosta Wrzesiński zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

2017-04-26

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w godz. 15.00-19.00, w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, pn. „Zamknięcie księgowe roku w organizacji pozarządowej - najważniejsze informacje.”

2017-04-19

Konkurs ochrona zmysłów wzroku i słuchu

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na przygotowanie plakatu z hasłem o tematyce ochrony zmysłów wzroku i słuchu. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można nadsyłać mailowo w terminie od 21.04.2017 r. do 15.05.2017 r.

2016-10-21

Konkurs „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można składać w terminie od 24.10.2016 r. do 30.11.2016 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

2010-12-07

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Indii, która odbędzie się w dniach 6-12 lutego 2011 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

2010-07-30

PROW 2007-2013 szansą dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 19 lipca ogłosiło tegoroczny plan naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Teraz, dzięki korzystnym zmianom prawnym, więcej rolników będzie mogło skorzystać z pomocy i uzyskać wyższe dofinansowanie.

2010-07-28

Rusza nabór wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zmiany w dotyczących go rozporządzeniach ogłoszono na konferencji, 19 lipca w Warszawie.

2010-03-19

Misja gospodarcza przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi partnerami organizuje Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 2-9 maja 2010 r.

2010-03-19

Człowiek - najlepsza inwestycja

Od 1 marca do 31 lipca 2010 roku Firma „FEM” Usługi-Doradztwo w Partnerstwie z gminą Miłosław realizuje projekt: „Od pasywności do aktywności” - program aktywizacji mieszkańców sołectwa Gorzyce w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2010-03-16

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.