Programy i dotacje unijne

2016-10-21

Konkurs „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można składać w terminie od 24.10.2016 r. do 30.11.2016 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

2010-12-07

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Indii, która odbędzie się w dniach 6-12 lutego 2011 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

2010-07-30

PROW 2007-2013 szansą dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 19 lipca ogłosiło tegoroczny plan naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Teraz, dzięki korzystnym zmianom prawnym, więcej rolników będzie mogło skorzystać z pomocy i uzyskać wyższe dofinansowanie.

2010-07-28

Rusza nabór wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zmiany w dotyczących go rozporządzeniach ogłoszono na konferencji, 19 lipca w Warszawie.

2010-03-19

Misja gospodarcza przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi partnerami organizuje Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 2-9 maja 2010 r.

2010-03-19

Człowiek - najlepsza inwestycja

Od 1 marca do 31 lipca 2010 roku Firma „FEM” Usługi-Doradztwo w Partnerstwie z gminą Miłosław realizuje projekt: „Od pasywności do aktywności” - program aktywizacji mieszkańców sołectwa Gorzyce w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2010-03-16

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

2010-01-25

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

W terminie od 27 stycznia d0 1 marca 2010 roku w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

2009-11-27

Młodzi i Aktywni 45+

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Czas realizacji projektu: 1 września 2009-1 marca 2011.

2009-11-27

Teraz My - Pokolenie 50+

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Czas realizacji projektu: 2008-2010.