News

2017-09-13

Grabowski kościół w remoncie

Zabytkowy kościół w Grabowie Królewskim pięknieje za sprawą licznych remontów. Od ubiegłego roku w obiekcie przeprowadzono inwestycje za ponad 350 tys. zł. 

Dotychczas m.in. całkowicie wymieniono instalację elektryczną i wyremontowano zakrystię. 

Obecnie w kościele trwają dwie inwestycje. Pierwszą jest wymiana drzwi. Wstępnie projekt zakładał wymianę drzwi głównych i bocznych za kwotę 28 tys. zł. Udało się pozyskać na ten cel dotację z budżetu powiatu wrzesińskiego w wysokości 10 tys. zł. Z własnych środków parafia wymieniła pięć pozostałych par drzwi. 

 

Równolegle prowadzona jest renowacja ołtarza bocznego. Tej inwestycji nie było pierwotnie w  planach, bowiem parafii zależy najpierw na wykonaniu niezbędnych budowlanych prac w kościele, jednak konserwatorka zabytków podczas wizyty w kościele stwierdziła, że ołtarz jest w stanie krytycznym i potrzeba natychmiastowej modernizacji. Koszt wyceniono na 125 tys. zł, z czego pozyskano dofinansowanie na poziomie 50% – 15 tys. zł z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego oraz 45 tys. z budżetu wojewody wielkopolskiego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. – Okazało się, że ołtarz przywieziony został w 1796 roku z Krakowa. Na potrzeby nawy bocznej w Grabowie został zwężony, ścięty – odkryły to dopiero prace konserwatorskie. Jest to najstarszy element kościoła – opowiada Mateusz Maserak, który koordynuje remonty w grabowskim kościele. Po starciu siódmej warstwy farby, co trwało półtora miesiąca, okazało się, że znajduje się pod nią oryginalny kolor ołtarza – niebieski, i postanowiono właśnie taki kolor nadać odnowionemu zabytkowi. Obecnie wykonywany jest zabieg marmoryzacji, czyli malowanie imitujące kamień. 

W sierpniu do parafii wpłynęła informacja, że z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. fudnuszu kościelnego przyznano także dofinansowanie w wysokości 19 tys. zł. na wymianę wszystkich białych okien w kościele. – Jest to bardzo ważna inwestycja, bo w czasie ostatnich nawałnic oknami wlewała się do środka woda. Ucierpiały freski na kopule – tłumaczy Mateusz Maserak. Wszystkie okna zostaną wymienione, będzie zastosowana podwójna rama i bezpieczne hartowane szkło. Zapobiegnie uciekaniu ciepła z kościoła i zabezpieczy obiekt przed wandalizmem, włamaniami. Prace rozpoczną się w połowie września. 

W międzyczasie prowadzone są mniejsze inwestycje. Parafia zakupiła kilka figur naturalnej wielkości do szopki bożonarodzeniowej, co uczyniło kościół głośnym w całym powiecie. W listopadzie przed obiektem postawiono tablicę z jego historią. Niedawno oddano też do użytku toaletę publiczną przy kościele, której budowę wsparły sołectwa i samorząd gminy Kołaczkowo.

 

Wszystkie te prace możliwe są nie tylko dzięki dotacjom, ale i ofiarności parafian. Widząc, że w kościele dużo się dzieje, chętnie przynoszą ofiary na remonty. – Dzięki temu możliwe jest pokrycie wymaganego wkładu własnego przy projektach– mówi Mateusz Maserak. 

 

Dalsze plany remontowe i inwestycyjne w grabowskim kościele to m.in. renowacja witraży, wymiana pozostałych części ołtarza i odsłonięcie malowideł na sklepieniu prezbiterium, ławki z instalacją grzewczą, zakup kolejnych figur do szopki. 

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska