Aktualności

2016-01-27

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie wrzesińskim utworzono trzy punkty, w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy. Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego działają one od stycznia 2016 roku.

2016-06-25

Wnioski na usuwanie azbestu

Powiat wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych.

2016-06-24

Koniec roku szkolnego

24 czerwca uczniowie pożegnali rok szkolny i otrzymali świadectwa.

Więcej aktualności >>

Informator powiatowy